XCG:ATGACGGCCGATTACTACATCGCCAAATACTACGCCTACCACCCATTCGTCCATTATTTTCCAGACTTCTTTAAGAGTTCTACTAAATAGTAGGACAGTAAGGACGACAGCGACAAAAAGGGGGGGAGCGGCAGCTAA

From Creatura Wiki
Biksjusatov Wonybuvlacimio
Kingdom Plants
Order Nightshade shrub
Species Biksjusatov Wonybuvlacimio
Discovery
Rarity Common
Date 2024/05/07
By XCI:159B70B399F1BA77431D5F459F28934AA3

Biksjusatov Wonybuvlacimio

{0}是一个软茎的软茎。红色植物属于nightshade shrub家族。这些植物通常是平均尺寸,有粗糙的。增长的三侧茎,成树状结构。。大多数{0}植物都有小, 。粗糙的斜叶,并在短期的距离上传播。

NCI