XCG:ATGACGGCCGATTACTACATCGCCAAGTACTACGCCTACCACCCATTCGTCAAGTATTTTCCAGACTTCTTTAAGAGTTCTACTAAGTAGTAGGACTCGAAGGACGACAGCGACAAGAAGGGGGGCAGCGGGAGCTAA

From Creatura Wiki
Zimlaciavu Jusaza
Kingdom Plants
Order Nightshade
Species Zimlaciavu Jusaza
Discovery
Rarity Common
Date 2023/8/13
By XCI:159B70B399F1BA77441D5B4496299A4BA4

Zimlaciavu Jusaza

{0}是一个软茎的软茎。红色植物属于nightshade家族。这些植物通常是小, ,有粗糙的。增长的三侧茎,向上。。大多数{0}植物都有小, 。粗糙的斜叶,并在短期的距离上传播。

NCI