XCG:ATGACGGCCGATTACTACATCGCCAGATACTACGCCTACAAAATATACCTCAAGTACTTTGTAGACTTCTTTAAGAGTTCTACTAAGTAGTAGGACAGTCACGATGACTCCGACAAAAAGGGGGGAAGTGGGTCTTAA

From Creatura Wiki
Kwevyh Maruliiscawi
Kingdom Plants
Order Blooming clover
Species Kwevyh Maruliiscawi
Discovery
Rarity Common
Date 2023/8/13
By XCI:159B70B399F1BA77441D5B4496299A4BA4

Kwevyh Maruliiscawi

{0}是一个软茎的软茎。红色植物种植小, 红色,圆形尖顶的花。属于blooming clover家族。这些植物通常是小, ,有粗糙的。增长的三侧茎,向上。。大多数{0}植物都有平均尺寸。粗糙的斜叶,并在短期的距离上传播。

NCI